Kreative Trøndelag
Rissa VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag > Vg2 Helsearbeiderfag

Vg2 Helsearbeiderfag

Noe for deg?

Dette er et utdanningsprogram for deg som ønsker å gå videre med utfordringen med å jobbe med mennesker. Opplæringen utvikler evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulike evner og muligheter. Her får du opplæring i å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser og iverksette forebyggende tiltak.

Programfag

 • Helsefremmende arbeid:
  handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet

 • Kommunikasjon og samhandling:
  I faget inngår ulike kommunikasjonsteknikker, og grunnleggende verdier som empati, respekt og toleranse står sentralt

 • Yrkesutøvelse: Dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas, om regelverk og yrkesetiske retningslinjer

 • Prosjekt til fordypning: Du kan velge praksis i bedrift og/eller fellesfag


Etter VG2 Helsefagarbeider kan du søke på lærlingeplass for å få opplæring i bedrift. Etter 2 år som lærling kan du ta fagprøve. Når den er bestått er du ferdig Helsefagarbeider.

Aktuelle arbeidsområder:

 • Offentlige eller private
 • Sykehjem
 • Hjemmetjeneste
 • Omsorgsbolig for eldre og/eller utviklingshemmede
 • Sykehus
 • Rehabilitering og habilitering
 • Rusomsorg
 • Barnevernsinstitusjon
 • Spebarn
 • Familier

Å jobbe som Helsefagarbeider vil si å jobbe i team, tett sammen kollegaer, mange samarbeidspartnere, og det er utfordrende i og med at en møter mange forskjellige mennesker.

Det er forventet et svært økende behov for Helsefagarbeidere i årene framover, spesielt i eldreomsorgen.

Muligheter for etterutdanning:

 • Etter Vg2 kan du søke VG3 påbygging til generell studiekompetanse
 • Du kan gjøre ferdig fagutdanningen som lærling og deretter ta VG3 påbygging
 • Du kan søke på 1 – 2 årig videreutdanning innen kreftomsorg, psykiatri, spebarn og barsel, administrasjon, Rehabilitering, Veiledning og IKT-systemer.
 • Helsefagarbeiderfaget ved Rissa videregående skole - Klikk her for brosjyre

 • Utskriftsvennlig versjon