Kreative Trøndelag
Rissa VGS > Fagtilbud > Studiespesialisering

Studiespesialisering

Du som velger studiespesialisering bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag. Velger du programområde for formgivingsfag, bør du ha estetisk sans og kreative evner og anlegg.

Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. Andre året velger du fordypning innen ett av programområdene formgivingsfag, realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag. Du kan også velge å starte med fordypning i formgivingsfag allerede fra første året.

Avhengig av skolens tilbud, kan du også velge programfag fra andre studieforberedende utdanningsprogram og programfag fra andre programområder i eget utdanningsprogram.

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

Fag- og timefordeling:
(i 45 min. enheter)

Vg1 Vg2 Vg3
Fellesfag (30 t/u) Fellesfag (15 t/u) Fellesfag (15 t/u)

Norsk (4 t)
Engelsk (5t)
Matematikk (5t)
Kroppsøving (2t)
Fremmedspråk (4t)
Naturfag (5t)
Samfunnsfag (3t)
Geografi (2t)

Norsk (4 t)
Historie (2t)
Matematikk (3t)
Kroppsøving (2t)
Fremmedspråk (4t)

 

Norsk (6 t)
Historie (4t)
Religion og etikk (3t)
Kroppsøving (2t)
  Fra eget programområde
10 t/u
Fra eget programområde
10 t/u
  Valgfrie programfag
5 t/u
Valgfrie programfag
5 t/u

Vg1 Studiespesialisering
Vg2 Studiespesialisering
Vg3 Studiespesialisering

Fagkatalog


Utskriftsvennlig versjon