Kreative Trøndelag
Rissa VGS > For elever > Bøker og undervisningsmateriell

Bøker og undervisningsmateriell

Alle elever har rett på gratis lærebøker. 

Disse deles ut ved skolestart etter at kontrakten "Avtale om elevens erstatningsansvar ved lån av lærebøker" er signert.

Denne lærebokkontrakten gjelder så lenge eleven går på en videregående skole i Sør-Trøndelag fylkeskommune.


Utskriftsvennlig versjon