Kreative Trøndelag
Rissa VGS > For elever > Gratisprinsippet

Gratisprinsippet

Gratisprinsippet for elever i videregående skole er omtalt i §3.1 i Opplæringsloven:

«Opplæringa i offentleg vidaregåande skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Elevane kan ikkje påleggjast å dekkje nokon del av utgiftene til dette utover det som følgjer av forskrift. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Departementet kan gi nærmare forskrifter.»

Skolen har også gitt informasjon om dette i velkomstbrevet som alle elever fikk tilsendt før skolestart.


Utskriftsvennlig versjon