Kreative Trøndelag
Rissa VGS > For elever > Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

Klage på opplæringen, skolemiljøet og/eller mobbing

Dersom du vil klage på forhold ved skolemiljøet ditt som ikke er direkte knyttet til opplæringen (for eksempel mobbing fra medelever), kan for eksempel Barneombudets klagemal benyttes: www.stfk.no/klagemal9a 

Skolen hjelper deg gjerne dersom du ønsker å klage. Dersom du ønsker noen utenfor skolen å snakke med, kan også elev- og lærlingombudet i Sør-Trøndelag kontaktes: www.elevombudet.no

Prosedyre for behandling av klager på opplæringen, ligger her 

 


Utskriftsvennlig versjon