Kreative Trøndelag
Rissa VGS > For elever > Skoleskyss

Skoleskyss

Sør-Trøndelag fylkeskommune har utviklet en nettbasert skoleskyssportal som dere finner på følgende nettadresse: https://www.stfk.no/skoleskyss. De som skal benytte skoleskyssportalen er elever som søker om avstandsskyss, dvs. har en avstand på minst 6 km mellom bosted og skole og elever som søker om skyss på bakgrunn av legeattest, dvs. har en varig funksjonshemming/sykdom. Søknadsfrist er den 31. juli 2017

Det går ikke egen skolebuss på alle strekninger.  Hvis det gjelder deg må du reise med vanlig rutebuss(buss region). Gå inn på AtB sine nettsider her og finn ut når bussen går på ditt hjemsted.


Utskriftsvennlig versjon