Kreative Trøndelag
Rissa VGS > For elever > Studiedager

Studiedager

Med studiedager menes her dager den enkelte elev bruker til selvstendig arbeid med skolefagene utenfor undervisningen i skolen. Studiedager regnes ikke som fravær ved karakteroppgjør eller på sluttdokumentasjonen.

Studiedagene gis på bakgrunn av søknad på eget skjema til kontaktlærer, levert senest én uke før dagen det søkes om. Søknaden skal inneholde en kort, faglig begrunnelse som godkjennes av faglærer. Eleven må selv kontakte de berørte faglærerne som vurderer om de kan innvilge søknaden. Eleven er selv ansvarlig for å ta igjen det ordinære skolearbeidet. Eleven må påse at uttak av studiedager ikke rammer enkelte fag så mye at det blir vanskelig å sette karakter i faget.

Studiedager kan ikke tas ut i forlengelse av ferier, offisielle høytidsdager eller fridager som er fastlagt på skoleruta.


Utskriftsvennlig versjon