Kreative Trøndelag
Rissa VGS > [Forside elementer] > Hospitering

Hospitering

 Informasjon om Utdanningsvalg – 10 klasse

 Elevene fra 10. klasse i Rissa kommer til oss disse dagene:

uke 48        - Stadsbygd og Mælan (mandag 26.11. og torsdag 29.11.).

uke 49        - Åsly (torsdag 6.12 og fredag 7.12.).

Elevene er fordelt etter ønsker på de ulike programområdene våre

Noen elever fra Vanvikan deltar også i uke 48.

Avdelingslederne vil ta imot elevene kl. 08.00. alle dager i kantina.

Elevene vil da få en orientering om opplegget, og de blir fordelt på de ulike programområdene. Elevene samles på rom 313 (”datarommet”) til oppsummering og evaluering kl. 14.10 til 14.45 alle dager.

 De elevene som har valgt yrkesfaglige studieprogram gjennomfører heldager med programfag. Elevene skal ta med arbeidsklær etter programområde. TIP/BA: vernesko og arbeidsklær. NA: klær og fottøy for uteaktiviteter. Alle elever tar med skrivesaker og loggbok. Elever som har kroppsøving tar med klær til dette.

Elever som har valgt studiespesialisering følger egen timeplan (se vedlegg).

Elevene fra 10. klasse får besøke to studieprogram i løpet av hospiteringsperioden. De fører logg fra begge programområdene.


Utskriftsvennlig versjon