Kreative Trøndelag
Rissa VGS > [Forside elementer] > Rekruttering i fokus

Rekruttering i fokus

Rekruttering til skole og lokalt arbeidsliv på dagsorden
Storsamling på Rissa videregående skole

Næringslivsrepresentanter, sentrale kommunepolitikere, representanter fra NAV, elever, lærere og skoleledere fra grunnskole og videregående skole møttes torsdag for å diskutere felles utfordringer

Torsdag 6. mars samlet Rissa videregående skole representanter fra privat og offentlig sektor i Rissa til frokostmøte. Hensikten med møtet var å komme i dialog om hvordan en kan utvikle samarbeidet skole-næringsliv, skole-kommune og skole-NAV når det gjelder framtidig rekruttering.
Et femtitalls frammøtte gikk på møtet konkret inn på aktuelle tiltak: Hvordan samarbeide om å gi elevene karriereveiledning – allerede fra 8.trinn i grunnskolen og gjennom videregående opplæring?
Kan skole – næringsliv dra nytte av hverandre ved hjelp av konkrete ”oppdrag”? Kan for eksempel næringslivet få utført tjenester av elever under utdanning og på den måten hjelpe skolen til å realisere opplæringsmål?
”Ny læreplan – Kunnskapsløftet - åpner for en annen fleksibilitet i opplæringsløpet enn det vi har vært vant til” påpekte rektor i sin innledning til samtalen. ”La oss tenke alternativt om organisering av opplæringen for enkeltelever. Noen trenger rett og slett en jobb og tid til modning. Andre trenger muligheter for å strekke seg lenger enn det skolen har rammer for i det ordinære løpet.” Disse og flere andre samarbeidsområder ble berørt under møtet.

Alle frammøtte ser behovet for å videreutvikle denne typen arena og møtepunkt for skole-næringsliv- og samfunnsliv.


Utskriftsvennlig versjon