Kreative Trøndelag
Rissa VGS > Om oss > Administrasjon

Administrasjon

Rektor
Arild Ofstad   
72 81 12 52
 

Pedagogiske og administrative leder. Ansvaret for at lover og forskrifter som regulerer skolens virksomhet blir fulgt. Hovedansvarlig for skolens utviklinglingsarbeid.

Ass.rektor
Åshild Elvebakken
72 81 12 58

Rektors stedfortreder. Ansvarlig for skolens eksamensarbeid, pedagogisk bruk av IKT, elevforvaltning, timeplanlegging og dokumentasjon.

Leder Rissa Ressurssenter
Ketil Tokstad
72 81 12 55

Ansvarlig for daglig drift og utvikling av ressurssentret. Ansvarlig for realkompetansevurdering og utleie av skolens lokaler.

Fagleder
Erik Jakobsen
72 81 30 19

Fagleder med ansvar for pedagogisk drift og utvikling av YF. Ansvarlig for personalforvaltning og økonomi. Verneleder og ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet.

Fagleder og rådgiver
Tor Johansen
72 81 12 59

Ansvarlig for å gi elevene orientering og råd om utdanning og yrkesvalg. Han er OT- og formidlingsansvarlig, Tor leder arbeidet med Elevtjenesten, NyGiv, internasjonalisering og Utdanningsvalg. 

Spes.ped.koordinator
Berit Alstad
72 81 37 56

Ansvarlig for å koordinere skolens spesialundervisning og tilrettelegging av pedagogiske hjelpemidler. Sørge for at det blir utarbeidet individuelle opplæringsplaner.

Kontorleder
Laila Stoum
72 81 12 86

 

Kontorleder med ansvar for daglig drift og ledelse av kontoret.
Kontoret ivaretar områder som intern informasjon, lønn og personal, elevtjenester, regnskap, arkiv, bibliotek og IT.

Utskriftsvennlig versjon