Kreative Trøndelag
Rissa VGS > Om oss > Elevråd

Elevråd

Elevrådstyret 2015-2016

 • Stine Bakke - leder
 • Lise Borstad - nestleder
 • Julie Rønning - sekretær

OD-leder

Felles skoleutvalg Åfjord/Fosen/Rissa

 • Elena Boglis
 • Hanne Bugten Aune
 • Aksel Bakken - vara
 • Stine Bakke - vara

Skolemiljøutvalg

 • Erlend Rennan
 • Emma Stoum
 • Frida Askim
 • Line Sætran

Kantinestyre

 • Petter Breili
 • Ragnar Aasen
 • Frida Askim - vara
 • Simas Stankevicius

OD-komite

 • Emma Stoum
 • Andrea Lindgaard
 • Line Sætran
 • Lise Borstad
 • Stine Bakke

Kulturkontakter

 • Nina Brovold
 • Siri Overskaug

Repr. til ungdomsråd - Rissa kommune

 • Aksel Bakken
 • Hanne Bugten Aune
 • Elena Boglis
 • Sondre Larsen - vara

Utskriftsvennlig versjon