Kreative Trøndelag
Rissa VGS > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten

Elevtjenesten består av flere enkelttjenester som samarbeider for at du som elev skal få mulighet til å lykkes best mulig med utdanningen din ved skolen:

Rådgivningstjenesten (Karriereveiledning og sosialpedagogisk tjeneste)

Oppfølgingstjenesten (OT)

Sosialpedagogisk tjeneste

Spesialpedagogisk tjeneste

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT)

Skolehelsetjenesten / Helsesøster

Du kan besøke oss i elevtjenesten hvis du ønsker en samtale om faglige og pedagogiske spørsmål eller forhold av helsemessige, trivselsmessige eller personlig art. Vi bidrar også til at dine rettigheter som elev blir ivaretatt.

Vær oppmerksom på at kontaktlærer også kan hjelpe deg med å finne svar på mange spørsmål du kan ha. Så langt det er mulig bør du ta kontakt med tjenesten når du ikke har undervisning.


Utskriftsvennlig versjon